AKTUALNOŚCI

Szanowni Pacjenci,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną dotyczącą wirusa COVID-19, chcielibyśmy poinformować Państwa o zmianach w funkcjonowaniu naszego gabinetu ‼️‼️‼️

☑️Wizyty umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 📞☎️📞 796-724-724

☑️Podczas rozmowy i ustalenia terminu wizyty przeprowadzamy wywiad przesiewowy w kierunku infekcji COVID-19 🦠🦠🦠

☑️Prosimy o szczegółowe i zgodne z prawdą informowanie lekarza o swoim stanie zdrowia podczas rozmowy weryfikacyjnej, jak i na wizycie ‼️

☑️Na umówioną wizytę przychodzimy bez osób towarzyszących (wyjątek stanowią dzieci, którym towarzyszyć może jeden opiekun prawny)

☑️Na umówione wizyty prosimy zgłaszać się punktualnie

☑️Po dotarciu na miejsce, prosimy zadzwonić do gabinetu i poczekać na potwierdzenie gotowości do przyjęcia kolejnego Pacjenta, a do tego czasu prosimy pozostać przed wejściem do kliniki na świeżym powietrzu.

☑️Po wejściu do kliniki poprosimy o dezynfekcję rąk (zapewniamy środki do dezynfekcji), pisemne wypełnienie wywiadu epidemiologicznego,zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz o dobrowolne poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała

☑️Prosimy o stosowanie się do zaleceń naszego personelu podczas wizyty w gabinecie

☑️Toaleta dla Pacjentów jest dostępna tylko w sytuacjach nagłych

☑️Po zakończonej wizycie Pacjent udaje się do recepcji i dokonuje płatności: preferujemy formę bezgotówkową (karta płatnicza lub BLIK )

Powyższe zmiany i zalecenia podyktowane są koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszym Pacjentom, jak i personelowi medycznemu, w związku z tym prosimy Państwa o wyrozumiałość ☺️😊

Zespół
BART-DENT

Telefon: +48 796 724 724
E-mail: recepcja@bart-dent.com.pl
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Sienkiewicza 52 lok. 5